Questions? We are at your disposal!

Noteć Valley Orchards Ltd.

48 Pilska Street, Śmiłowo
64-810 Kaczory
www.sadydolinanoteci.pl

Director
Paweł Maluga
phone + 48 782 971 012
p -dot- maluga -at- sadydolinanoteci -dot- pl
Deputy director, Orchard production specialist
Mateusz Wojtyniak
phone + 48 667 984 831
m -dot- wojtyniak -at- sadydolinanoteci -dot- pl
Chief accountant
Dominika Konopa
phone + 48 782 971 001
d -dot- konopa -at- sadydolinanoteci -dot- pl
Sales Coordinator
Anna Nowaczyk
phone + 48 667 984 105
a -dot- nowaczyk -at- sadydolinanoteci -dot- pl
Hive production specialist
Mirosław Wróblewski
phone + 48 782 971 037
m -dot- wroblewski -at- sadydolinanoteci -dot- pl